مربی لرستان تیم ملی دو و میدانی معلولان:

تلاش می‌کنیم در پیکارهای جهانی، عملکردمان از ریو بهتر باشد

مربی تیم ملی دو و میدانی پرتاب‌های معلولان گفت: تلاش می‌کنیم در پیکارهای جهانی، عملکردمان از ریو بهتر باشد.