ملی‌پوش الشتری:

حذف شدن را به بازی با یک تیم بی‌هویت ترجیح می‌دهیم/ شرکت در راهپیمایی روز قدس نشانه اقتدار مسلمانان است

وحید حسنوند، ملی‌پوش الشتری که پس از امتناع از بازی مقابل رژیم جعلی صهیونیستی از مسابقات المپیک کارگران حذف شد، گفت: رژیم صهیونیستی رو به نابودی است و حذف شدن را به بازی با یک تیم بی‌هویت ترجیح می‌دهیم و به ایرانی بودنم افتخار می‌کنم.