فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرم آباد:

سپاه خرم آباد برای پنجمین سال متوالی ناحیه برتر کشور شد

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد گفت: موفقیت های پنج ساله مجموعه ناحیه خرم آباد را مرهون زحمات و مجاهدت های شبانه روز برادران و خواهران پاسدار و بسیجی هستیم واین بهره مندی ها با توکل وعنایت ویژه پرودگار بدست آمد.