از درخشش در مردان آهنین تا قهرمانی در پارالمپیک

قهرمانی که تسلیم ویلچر نشد/ حامد امیری: ورزشکاران معلول حق دارند از شرایط نابرابر ناراضی باشند

حامد امیری که روزی با درخشش در مسابقات مردان آهنین از قهرمانان مطرح لرستان محسوب می‌شد بر اثر یک حادثه ویلچر نشین شد اما با پشتکار خود نشان داد در هر شرایطی می‌توان قهرمان بود.