گره مشکلات کارگران بروجرد باز نشد؛ وعده‌های بی عمل باز هم کارگران را به خیابان کشاند

جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به 8 ماه حقوق معوقه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.