تکرار سناریوی تلخ اعتراض مردمی با چاشنی انحراف در جاده های ایران؛

افزایش کرایه و بیمه رانندگی مطالبات اصلی رانندگان /رانندگان پلدختری آشوب گری در جاده ها را محکوم کردند+تصاویر

تکرار سناریوی تلخ اعتراض و انحراف دیماه96 این بار در جامعه رانندگان حمل ونقل باری که با بصیرت و هوشیاری قشر زحمتکش وگمنام رانندگان این آشوب گری در جاده ها کم رنگ شد وآرامش به میان این قشر برگشت.