بلوطستان حراج شد/دپو 35000 تن چوب در بروجرد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: متأسفانه درختان لرستان را قطع کرده و به شمال کشور می‌فرستند که اگر جلوی این کار گرفته نشود با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.