نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس:

نقش آموزش و پرورش و معلمان را در جامعه بی‌بدیل است/ دولت به مطالبات معلمان توجه کند

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس گفت:نقش معلمان در تعلیم وتربیت فرزندان ما برکسی پوشیده نیست و دولت بایستی به مطالبات این قشر زحمتکش توجه کافی داشته باشد.