ترس و وحشت مردم بروجرد از تردد در سطح شهر/وقتی خیابان‌ها در سیطره سگ‎های ولگرد قرار می‌گیرد

پرسه سگ‌های ولگرد در خیابان‌ها و کوچه‌های بروجرد افزایش یافته و آمار حیوان گزیدگی بالا گرفته و سلامت مردم را تهدید می‌کند.