به مناسبت هفته کارگر؛

جمعی از کارگران بروجرد با مقام معظم رهبری دیدار می کنند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: به مناسبت هفته کار و کارگر جمعی از کارگران شهرستان بروجرد با مقام معظم رهبری دیدار می کنند.