پرسه «مرگ» در جاده پر پیچ‌وخم دانشگاه آزاد بروجرد؛ جان هزاران دانشجو درخطر است

جاده کم‌عرض و پرپیچ‌وخم دانشگاه آزاد بروجرد مسیری پرخطر است و روزانه هزاران دانشجو در این جاده تردد می‌کنند.