نماینده مردم پلدختر ومعمولان درمجلس:

حمایت از کالای ایرانی باعث رونق معیشت و اقتصاد ایران می شود

نماینده مردم پلدختر ومعمولان درمجلس گفت:حمایت از کالای ایرانی در سایه توجه آحاد مختلف مردم و عمل کردن مسئولان به وظایف خود محقق می شود.