برگزاری جشنواره ملی «سرودهای حماسی و آواهای انقلابی» در لرستان؛ 400 اثر به دبیرخانه ارسال شد

مسئول بسیج هنرمندان استان لرستان با اشاره به برگزاری چهارمین برگزاری جشنواره ملی «سرودهای حماسی و آواهای انقلابی» در لرستان گفت: آئین افتتاحیه جشنواره 25 دی در لرستان برگزار می‌شود.