فرماندار ازنا:

زنگ خطر چالش آب در شهرستان ازنا به صدا در آمده است

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ازنا با محوریت سند راهبردی مدیریت جامع خشکسالی به ریاست فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

با همکاری بسیج خرم آباد و شهرداری؛

معابر منطقه اسدآبادی تعریض شد+ تصاویر

گزارش سفیرافلاک از پدیده ناخوشایند تخریب محیط زیست؛

قطع درختان "باغ بهشت" خرم آباد +تصاویر