وقوع سیلاب در لرستان؛

طعم تلخ ویرانی و خانه‌به‌دوشی مردم؛ 24 روستا غرق در آب

بارش شدید باران در استان لرستان سبب وقوع سیلاب و خسارت به زیرساخت‌های شهری و روستایی شد.