دبیرکمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین لرستان:

تیم 18نفره بهداشت و درمان به شهرهای نجف و کربلا اعزام می شود

رئیس درمانگاه شهید امیری خرم آباد گفت: در ایام اربعین حسینی اکیپ های بهداشت و درمان شامل پنج پزشک عمومی و متخصص و 13پرستار به همراه  دارو و تجهیزات مورد نیاز به شهرهای نجف و کربلا اعزام می شوند.