عکس,تصویر,

فرماندار بروجرد:

کشت گیاهان دارویی می تواند بخش زیادی از مشکل بیکاری را حل کند

فرماندار بروجرد گفت: کشت گیاهان دارویی می تواند بخش زیادی از مشکل بیکاری را حل کند و با کشت انواع گیاهان دارویی در بروجرد می توان شغل برای 40 هزار نفر ایجاد کرد.