بیماران اوتیسمی نیازمند حمایت‌های درمانی/ خانواده‌ها چه چیزهایی در مورد اوتیسم باید بدانند؟

کمبود حمایت‌های درمانی کافی برای بیماران اوتیسمی و عدم آگاهی خانواده‌ها و جامعه در رابطه با بیماری اوتیسم ازجمله مشکلاتی است که سبب شناخته نشدن این بیماری در سن طلایی دارد.