رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

235 پروژه سال آینده به بهره برداری می رسند/ سالیانه 1200نفر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان استخدام می شوند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:235 پروژه در حال ساخت داریم که تا سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.