گفت و گوی سفیر افلاک با سازنده چشم مصنوعی جهان؛

نخبه لرستانی: برای اولین بار در دنیا چشم مصنوعی با قابلیت بینایی بخشی را ساختم

فوق دکترای نانو مواد پزشکی گفت:ساخت چشم مصنوعی در مراحل آزمایشگاهی با موفقیت انجام شد به محض طی شدن این مراحل و رفع موانع قانونی نتایج اعلام می کنیم.