مسئول ستاد اربعین بروجرد:

بیش از 43 هزار زائر اربعین در موکب شهید بروجردی پذیرایی شدند

مسئول ستاد اربعین بروجرد گفت: طی یک هفته گذشته بیش از 43 هزار زائر اربعین در موکب شهید بروجردی پذیرایی شده و بیش از یکهزار نفر اسکان داده شدند.