به بهانه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی؛

پارگی پرده گوش و فراموشی در اثر شکنجه ارمغان هفت سال اسارت آزاده لرستانی

آزاده لرستانی می‌گوید: در دوران اسارت زجر دنیا را کشیدیم اما خداوند متعال قطره ایمان را در دلمان گذاشته بود تا بتوانیم آن دوران سخت و طاقت‌فرسا را تاب بیاوریم