معاون سابق شورای امنیت ملی:

پیشرفت موشکی وهسته ای حاصل ایمان وخودباروی شهدای این عرصه است/ برجام موشکی برای خلع سلاح کشور در برابر دشمنان است

معاون سابق شورای امنیت ملی گفت: فناوری های موشکی هسته ای حاصل  ایمان، خودباوری، اعتماد به نفس ملی شهدای این عرصه است که با شناخت دشمن توانستند امروزعزت و افتخار آفرینی برای ملت ایران بوجود آورند.