از شهدای ازنا؛

گزیده ای از زندگینامه شهید حیدرعلی شفیعی

حیدر علی شفیعی در عملیات والفجر مقدماتی در سال 1361 به همراه تعدادی از همرزمانش به فیض عظیم شهادت نایل آمد.