نماینده ولی فقیه در لرستان:

التماس می کنیم آقایان بازنشسته صندلی ها را رها کنند- تقویت روحیه بسیجی در عرصه اقتصاد

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: ما التماس می کنیم اقایان بازنشسته صندلی ها را رها کنید چه خبر است، بگذارید جوانان بیایند، میدان را برای جوانان باز کنید به جوانان اعتماد کنید.