نماینده ولی فقیه در لرستان:

اتحاد و مقاومت رمز رهایی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی است/ احساس ذلت آمریکا در برابر ایران

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: رمز رهایی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی را اتحاد، ایستادگی و مقاومت است.