استاندار لرستان در همایش روز مهندس:

پرچم داران اقتصاد مقاومتی باید مهندسین باشند

 

هوشنگ بازوند گفت: یکی از دلایلی که لرستان قربانی فرصت سوزی شده است این است که مدیرانی با روحیه ریسک پذیری نداشته ایم.