سفیرافلاک گزارش می هد/حق کمیسیون های که سر به فلک می کشد

دور زدن قانون توسط بنگاه های معاملات ملکی

دریافت کمیسیون معامله یکی از جا افتاده‌ترین موضوعات در بنگاه‌های مشاوره املاک به شمار می‌آید که رقم آن با توجه به مصوبه صنف مشاورین املاک باید تعیین شود.