در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی؛

اشتغالزایی جوان بروجردی با پرورش بوقلمون/ تولید20 تُن گوشت بوقلمون در سال

جوان بروجردی با تولید و پرورش بوقلمون موفق به تولید 20 تُن گوشت بوقلمون در سال شده و در این راستا زمینه اشتغال را برای چهار جوان جویای کار فراهم کرده است.