سفیرافلاک گزارش می دهد/سپرده گذاران مؤسسه توسعه همچنان بلاتکلیف؛

مسئولان به خاطر لجبازی باهم کار مردم را عقب نیندازند

پس از گذشت یک ماه علی رغم وعده مسئولان مبنی بر حل این بحران اما هنوز خبری از پرداخت مطالبات مردم نیست و مردم هر روز نگران تر می شوند