از اروند تا هویزه؛

اردوی راهیان نور بانوان لرستان از نگاه دوربین

۴۰۰ نفر از بانوان لرستانی  در آخرین کاروان راهیان نور استان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند.