دبیر شورای راهبردی قرارگاه خاتم الاوصیا:

استکبار جهانی از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ایران می ترسد

دبیر شورای راهبردی قرارگاه خاتم الاوصیا گفت: استکبار جهانی از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ایران می ترسد و امنیت و رفاه ملت ایران در دست استکبار جهانی نیست.