امام جمعه پلدختر:

پیروزی غیرتمندانه مقاومت ونابودی داعش دل مسلمانان را شاد کرد/ مقابله با کفر وظلم سیره و روش شهداست

امام جمعه پلدختر گفت:مبارزه با کفر وایستادگی در مقابل ظلم از جمله مسائل مهمی که شهدا در وصیت هایی که داشته اند تاکید کرده اند وما هم باید براساس سیره و منش شهدا عمل کنیم.