وداع با پیکر پاک شهید بروجی در مراسم شبی با شهید+عکس

وداع با پیکر پاک شهید بروجی در مراسم شبی با شهید در حسینیه ثاراله سپاه بروجرد برگزار شد.