گزارشی از وضعیت یک بنای تاریخی؛

یک قدم تا تخریب قدیمی ترین خانه تاریخی بروجرد/میراثی تاریخی که با ویرانه تفاوتی ندارد

قدیمی ترین خانه تاریخی بروجرد در حال فرو ریختن است، خانه ای با معماری بی نظیر که به دلیل بی توجهی ها به میراث تاریخی چند قدم تا تخریب فاصله ندارد و این اثر تاریخی هم اکنون مانند یک مخروبه است.