گزارشی ازمشکلات یک میراث تاریخی؛

اثری تاریخی با قدمت یک قرن، راه دسترسی ندارد/ پُل قلعه حاتم بروجرد در انتظار گردشگر!

پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.