سفیر افلاک گزارش می دهد؛

دست کارگران اخراجی سامان کاشی بروجرد به مطالبات نرسید/ از20 ماه حقوق معوقه تا مطالبات 3.5میلیاردی

با گذشت یک سال از اخراج کارگران سامان کاشی بروجرد و تجمعات و پیگیریها اما هنوز این کارگران سرگردان هستند و دست آنها به مطالبات نرسیده و این افراد 3.5 میلیارد تومان از کارفرما طلب دارند.