زیارتگاه امام زاده پیرشمس الدین از جاذبه های چگنی

بقعه متبرکه امام زاده پیرشمس الدین یکی از زیارتگاه های شهرستان چگنی است که سالیانه بسیاری از زائران از سراسر کشور برای زیارت به این مکان می آیند.