حاشیه هایی از مراسم تحلیف شورای شهر بروجرد؛

استارت اختلافات در شورای شهر بروجرد زده شد/ چهار عضو شورا مراسم تحلیف را ترک کردند

امروز چهارشنبه در لحظات آغاز فعالیت شورای جدید، اختلافات در شورای شهر بروجرد نمایان شد و چهار عضو شورا جلسه را ترک کردند.