رئیس دادگستری بروجرد:

مشاوره قبل از ازدواج ضعیف است/برخی مراکز مشاروه طلاق به مراکز درآمدی تبدیل شده اند

رئیس دادگستری بروجرد گفت: مشاوره قبل از ازدواج ضعیف است و نظارت بر مشاوره ها ضعیف است به طوری که برخی مراکز مشاروه طلاق به مراکز درآمدی تبدیل شده اند.