جشنی برای فرشتگان زمینی؛

آغاز بندگی فرشتگان در قدم نهادن مسیر سعادت/جشن تکلیف2 هزار دانش آموز بروجردی برگزار شد

 امروز 2 هزار دانش آموز بروجردی رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند، جشنی برای شروع بندگی و قدم نهادن در مسیر عبادت وخوشبختی که رسیدن به سن تکلیف از ناب ترین و بهترین لحظات زندگی هر فرد است که با برپایی نماز جماعت و اولین نماز برگزار می شود.