گزارش سفیرافلاک از "امام زاده زید ابن علی" خرم آباد؛

دخیلِ دل

در کوچه پس کوچه های بازار قدیمی شهر خرم آباد در خیابان سبزه میدان حرمی به نام "امام‌زاده زید ابن علی" وجود دارد که برای مردمان دیار لرستان حرمت دارد.