به مناسبت شهادت هفتمین ستاره هدایت؛

امام موسی کاظم (ع)؛ چراغ هدایت و کشتی نجات است

امام موسی کاظم علیه السلام: نیز چراغی است که نور هدایت او، همواره روشنی بخش دل های مؤمنان  و کشتی نجات خواهد بود.