در گفت و گو با سفیرافلاک مطرح شد:

ستاد اربعین خواهران استان لرستان تشکیل شد

در سومین سال راه اندازی ستاد اربعین لرستان، ستاد اربعین خواهران استان لرستان تشکیل شد.