امام جمعه پلدختر:

نمایندگان لرستان با مدیرکل ارشاد برخورد کنند

امام جمعه پلدختر گفت:اجرای برخی برنامه های فرهنگی توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان بر خلاف اصول وارزش های دینی واسلامی است.