رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد:

مرمت قلعه "هزار جریب" در بروجرد آغاز شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد گفت: مرمت قلعه "هزار جریب" بروجرد آغاز شد و اقدامات اضطراری و نجات بخشی این بنای تاریخی در حال انجام است.