مستند "آبروی کوچه افتخار محله" شهدای پلدختر ساخته می شود

مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه پلدختر گفت: به مناسبت هفته بسیج مستند شهدای پلدختر در قالب برنامه"آبروی کوچه و افتخار محله" ساخته می شود.