معاون عملیاتی آتش نشانی بروجرد:

جسد غرق شده نوجوان بروجردی از دریاچه فدک پیدا شد

معاون عملیاتی آتش نشانی بروجرد گفت: جسد غرق شده نوجوان 12 ساله بروجردی از دریاچه فدک پس از 18 ساعت پیدا شد.