در واکنش به اقدام فوتبالیست های تیم ملی مطرح شد؛

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند

مدیرکل ورزش و جوانان لرستانگفت: بازی کردن فوتبالیست های تیم ملی مقابل تیم مکابی رژیم صهیونیستی حرکتی غیرقابل توجیه و خارج از عرف بوده است و باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند.