فاجعه گردشگری در مرز لرستان وایلام؛

تخریب شبانه مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه و شوک گردشگری به گردشگران؟!/سیم بکسل ظرفیت گردشگری جدید لرستان در ماژین قطع شد

وجود مرتفع ترین پل معلق در پلدختر فرصتی را برای بازدید علاقه مندان و گردشگران فراهم کرده بود که متاسفانه به دلایل نامعلومی توسط افراد ناشناس این پل تخریب شد.