معاون عمرانی استاندار لرستان:

نصب صندوق های صدقات دیجیتال در سطح شهرها/ مغازه داران حق تصرف پیاده روها را ندارند

معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان این که بانک انصار در راستای شهر الکترونیک اعلام آمادگی کرده است،گفت: صندوق های صدقات کمیته امداد برداشته شوند و به جای آن دستگاه های دیجیتال و الکترونیک نصب شود.