تجلیل از بانوی ورزشکار لرستانی به عنوان جوانمرد ورزش+ تصاویر

در هفدهمین آیین تجلیل از ورزشکاران جوانمرد که با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد از بانوی لرستانی به عنوان جوانمرد ورزش تجلیل شد.