نقدی کلی بر اندیشه لیبرالیسمی و دین گریزی دکتر سروش

نقدی کلی بر اندیشه لیبرالیسمی و دین گریزی دکتر سروش
شناسه خبـر : ۱۳۵۴۰ پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

ازجمله تفکرات پوپری که دکترسروش متاثر ازآن است؛بحث "آزادی"است که تاکنون مکاتب ومشرب های مختلف دیدگاههای متفاوتی دراین زمینه نیزارائه داده اند.

به گزارش سفیر افلاکلیکن درتفکر"پوپری"مصداق آزادی دربی بندوباری؛جسارت؛اهانت هنجارشکنی توسط نوع انسان مساله ای عادی وطبیعی است و این درحالی است که در ادیان الهی وحتی سایرمکاتبی که برای انسانیت حرمت وجایگاه قائل اند؛انسان لاقید وبی بندوبارراتوصیه نمیکنند.

 

همانطوری که ادیان الهی؛انسان بدون اخلاق ومعنویت رااساسا"انسان نمیدانندبلکه حیوانی است دوپا؛ ومثل سایرحیوانات.

 

تفکرپوپری که دکترسروش مروج آن است درواقع هوادار وحامی سرمایه داری ولیبرالیسم سیاسی غرب است که قصدداردآزادی ازدین رابرای انسانها تجویزکند.

 

جالب است که دکتر"داوری" از منتقدان جدی تفکرات پوپر و سروش می گوید:"پوپر گرچه کارشناس روش شناسی علوم طبیعی است لیکن زبان فلسفه را نمی فهمد".

 

سروش در کتاب «فربه­ تر از ایدئولوژی» علوم انسانی را همچون علوم تجربی می داند و بیان می کند که نگاه ایدئولوژیک به علوم، نگاهی از روی منفعت طلبی!! و تحریف علوم برای مقاصد ایدئولوژیک است؛

 

این در حالی است که خود وی در آثار مختلف، از جمله در کتاب «رازدانی، روشنفکری و دینداری» که در دهه 1380 منتشر کرد، صراحتاً به مبانی ایدئولوژیک غربی علوم انسانی و اینکه این علوم بر پایه تفکر اومانیستی و مادّی گرائی غرب استوار است، اعتراف می کند.

 

سروش که مدّعی قداست زدائی از علم و عالمان بود و حتّی در طول دو دهه با تمام توان خود و شاگردانش، به قداست زدائی از اسلام و ساحت پیامبر اکرم(ص) پرداخت، وقتی پای پوپر به میان می آمد، چنان به او وفادار بود که گوئی از کسی دفاع می کند که از پیامبران الهی نیز بالاتر است!!

 

وی در نامه ای به مناسبت روز فلسفه، به قول خودش پس از سی سال، خشم خود را از نقد دکتر رضا داوری بر پوپر اینگونه ابراز می نماید «سی سال پیش که آقای داوری جدال با پوپر را آغاز کرد و حمله عنیفی را علیه او سامان داد، البته رندی و زیرکی کرد. دشنام‌هایی کلان داد و پاداش‌هایی کلان‌تر از کلانتران گرفت. توده‌ای‌ها، لیبرال‌کُشی را آغاز کرده بودند و روحانیّت را به دنبال خود کشانده بودند.

 

اگربه قول سروش -العیاذباالله -قرآن ناشی از تراوش فکری شخص پیامبراکرم (ص)است پس چرا در این کتاب آسمانی آیات متعددی داریم که از شخص پیامبراسلام وسایرمسلمانان خواسته شده که مبادا چیزی ازخودبه خداوندنسبت دهندیابه اسم خداوندبه زبان بیاورندکه ذات اقدس الهی ازآن مبرا می باشد.

 

یادرآیات دیگری درقرآن کریم آمده است که اگرپیامبرسخنی به خداوندنسبت دهد دست راست اورامی گرفتیم سپس رگ قلبش را پاره میکردیم. (به آیات 79 آل عمران-286و4بقره-45-47سوره حاقه و...مراجعه شود)عقل سلیم حکم میکندکه این آیات وآیات مشابه بیانگرالهی بودن قرآن کریم اند.

 

دکترسروش می گوید: «بنا به روایات سنتی، پیامبر تنها وسیله بود؛ او پیامی را که از طریق جبرئیل به او نازل شده بود، منتقل می‌کرد. اما، به نظر من، پیامبر نقشی محوری در تولید قرآن داشته است... پیامبر درست مانند یک شاعر احساس می‌کند که نیرویی بیرونی او را در اختیار گرفته است.

 

اما در واقع - یا حتی بالاتر از آن: در همان حال - شخص پیامبر همه چیز است: آفریننده و تولیدکننده... از دیدگاه سنتی، در وحی خطا راه ندارد؛ اما امروزه، مفسران بیشتر و بیشتری فکر می‌کنند وحی در مسایل صرفاً دینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادت خطاپذیر نیست.

 

متاسفانه دکترسروش میگوید:"قرآن تجربه نبوی است و عاری از خطا نیست!" سروش در بهمن ماه سال 1386، در مصاحبه ای با" میشل هوبینك" روزنامه‌نگار هلندی رادیوزمانه به انکار عصمت قرآن پرداخت. وی وحی را تجربه شخصی پیامبر(ص) و ساخته ذهن بشری او دانست سروش بیان کرد که:وحی «الهام» است.

 

این همان تجربه‌ای است که شاعران و عارفان دارند؛ هر چند پیامبر این را در سطح بالاتری تجربه می‌کنند. در روزگار مدرن، ما وحی را با استفاده از استعاره‌ی شعر می‌فهمیم. چنان‌که یکی از فیلسوفان مسلمان گفته است: وحی بالاترین درجه‌ی شعر است.»!!

 

آقای سروش درجلسه پرسش وپاسخ دردانشگاه "تورنتو" گریزی به جوامع دین مدار می زند و می‌گوید،«همه اینها (ممنوعیت های شرعی) متعلق است به دوران تکلیف به اصطلاح!». سروش  تلویحاً به گونه ای صحبت می کند که گویی دوران دین و تکلیف دینی به سر آمده است.

 

وی می گوید « ما امروز در دورانی زندگی می کنیم که دوران حق مداری است. یعنی آدمیان به جای آنکه خود را یک حیوان مکلف بدانند یک حیوان محق می دانند» وی بر همین اساس مساله همجنس گرایی را از حقوق انسان -یا به تعبیر او حیوان حق مدار- در عصر حاضر  و چالش آن را به چالش حق و اخلاق مرتبط می داند!

 

پیش ازاین گفته شدکه سروش معتقداست "حقیقت خالص "وجودندارد درحالیکه ایشان بااصراربراندیشه های خودمیخواهدمرجعیت فکری خودراثابت کند؛درواقع سروش میخواهدبگویدکه حقیقت وواقعیت دردست اوست.

 

همچنین وی معتقداست هیچگونه مرجع و تفسیرواحدی ازاین وجودندارد؛درحالیکه خودسروش بابیان این مساله میخواهدتفسیرخودش راازدین تبلیغ وبه دیگران القاء کندوگرنه ایشان بایدبراساس تئوری نسبی گرایی خودش بپذیردکه ممکن است واین احتمال می رود که او نیزخطاکند درصورتیکه چنین نیست و وی همیشه بر حقانیت سخنان خودش درکتب وسخنرانی هایش اصراردارد.

 

 عضویت سروش در انقلاب فرهنگی، نه تنها به جهت اسلامی کردن دانشگاه ها و تغییر رشته های غربی به اسلامی نبود، بلکه او اساساً با اینکه رشته های دانشگاهی را می توان با رویکرد اسلامی اصلاح کرد و یا علوم اسلامی تولید و جایگزین آن کرد از ابتدا مخالف بود. در سال ۱۳۶۰ در گفتاری از وحشی و بی‌وطن بودن علم سخن گفت و بیان کرد «علم ایرانی و غربی یا اسلامی و مسیحی نداریم» سخنان او باعث شد که دانشجویان انقلابی وپیرو خط امام در نقد او مقاله ها نوشتند و منتشر کردند و به دفاع از علوم انسانی- اسلامی پرداختند.

 

سروش در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، با حضور وفعالیت در رقابتهاي انتخاباتی و اعلام حمايت از یکی ازکاندیداها وازعوامل فتنه به موضع گيري انتخاباتی پرداخت! وي در فاصله 4 روز مانده به انتخابات درمصاحبه بارسانه ضدانقلابی" روز" تأكيد كرده بود: "به دلایل نيرومند! و از جمله خود قانون اساسی و به دليل آرزوهایش از عوامل فتنه وکاندیداهای فتنه گرحمایت میکند.

 

" سروش در ایّام فتنه 88 نامه ای خطاب به علما نوشت و از آنان خواست که از ایران هجرت کنند وی در این نامه به مراجع حامی ولایت شورید و یکی از مراجع بزرگوار انقلابی را به خاطر شعری که در لزوم تبعیّت از مقام معظم رهبری سروده بود بسیار گستاخانه و با الفاظی بی شرمانه خطاب کرد که از بیان آن در این مطلب معذوریم.

 

▪️تهیه وتنظیم: بهمن دیناروند-پژوهشگرفرهنگی

▪️منابع ومستندات: 1-نامه سروش به مناسبت روزجهانی فلسفه-آبانماه1391 2-سایت مشرق 3-رادیوزمانه-رآن -کلام محمد-گفتگوی سروش بامیشل هوبینگ 4-تفرج صنع-عبدالکریم سروش 5-فردا ترازایدئولوژی-عبدالکریم سروش 6-هفته نامه پنجره 7-شهروندامروز-شماره64

 

انتهای پیام/

نویسنده : بهمن دیناروند-پژوهشگرفرهنگی

ارسال نظر

5 + 2 =

نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

نظرات کاربران