تماس با مدیریت:

مدیر مسئول: فرزانه صادقی فرد

تلفن تماس:33231480-066

مدیرمجموعه : داخلی 1

مدیرمسئول : داخلی 2

سرویس ورزشی وشبکه های اجتماعی : داخلی 3

ارسال سوژه های خبری : داخلی 3

واحد بازرگانی و تبلیغات : داخلی 6

ارسال فکس : داخلی 7

 

******************************************

 ارسال سوژه خبری برای ما :

ایمیل : info@safireaflak.ir

تلگرام :miladfazeli68@

******************************************

 آدرس:خرم آباد -خیابان ناصر خسرو - چهار راه دانش 

 

*پایگاه خبری سفیرافلاک در رد، ویرایش و تایید مطالب دریافتی آزاد است.