دیدار پرشور رزمندگان لرستانی با فرماندهان دفاع مقدس