گردهمایی رزمندگان اسلام شرق لرستان در الیگودرز برگزار شد