گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب و نرم افزار علوم قرآنی در خرم آباد