جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 33231480-066  داخلی 1 تماس حاصل نموده و یا با ایمیل داده شده زیر مکاتبه کنید.

ایمیل:      info@safireaflak.ir 

 

تعرفه تبليغات در صفحه اصلي و جانبی سايت
موقعیت   سایزبنر  هزینه ماهیانه (ریال) توضیحات صفحه اختصاصی
 ارتفاع  عرض
A1  85 213  4.000.000  هدرصفحه اول وكليه صفحات دارد
A2  80  250  2.500.000 صفحه اصلي -ستون سمت چپ دارد
A3 240  120  2.000.000 صفحه اصلي-ستون تبلیغات دارد
 A4  240 120 1.000.000  صفحات داخلی- ستون تبلیغات ندارد
 A5  80  250 1.500.000  صفحات داخلی -ستون سمت چپ ندارد
رپرتاژخبری ادارات 3.000.000 انتشار خبر در سفیر افلاک و شبکه های اجتماعی دارد
نمایش ویژه در موبایل 2.000.000 بنرتبلیغاتی شما در تمام صفحات سفیرافلاک درموبایل نمایش داده میشود ندارد