مقدمه:

پایگاه خبری - تحلیلی سفیرافلاک، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده و در تاریخ 25 فروردین 93 موفق به اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.و تلاش نموده تا با استفاده از خبرنگاران و نویسندگان کارآزموده و فعال در زمینه اطلاع رسانی روند ارتباطات برای توسعه لرستان را سرعت بخشد. این رسانه درمرام نامه خود، حفظ اصالت خبر، روشنی و شفافیت، صحت و درستی وگزارش کامل وقایع روز استان و کشور را جای داده است.

سفیرافلاک؛ خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب از هرگونه تعصبات حزبی و جناحی خود را به دورمی داند.

این رسانه تلاش دارد تاعلاوه برگزارش وقایع مهم استان، در جهت نقد منصفانه مسئولین گام تازه ای در استان بردارد و مشوقی باشد برای دیگررسانه های بومی تا کار رسانه ای و اطلاع بخشی را به دور از هر گونه تعصب  و جانبداری و منفعت طلبی صنفی، برای ایجاد لرستانی آباد و بهره مند توسعه بخشند. باشد که دراین راستا مثمرثمر باشند.

 مرامنامه اخلاق حرفه‌ای سفیر افلاک
همه‌خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که سفیرافلاک با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. 

با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک ، باورمند و ملتزمیم . آن چه در زیر می آید ما را  از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد ؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت  برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است:

1.   اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، ​انقلاب ، ​نظام ، امام و رهبری است . هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک ، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان ، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد.

2.  پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های استان را ، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم .

3.  معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد . ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم .

4.  بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا وحدت استان را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم . خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت ، حقیقت ،‌ سلامت ، ولایت ، صداقت ، خدمتگزاری ،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد ، خیانت و بطلان بنامیم .

5.  برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد . مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم .

6. ولایت فقیه ، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند .

والسلام