فضای مجازی,
التهاب,
انتخابات

اندر احوالات یارکشی‌های انتخاباتی؛

خط کشی سیاسی و فضای داغ هتاکی/وقتی ناکارآمدی مدیران در پس التهابات فضای مجازی پنهان می‌شود

این روزها خط کشی‌های سیاسی در فضای مجازی بیشتر به چشم می‌خورد و این فضای بُرد بُرد به مکانی برای بی‌حرمتی به یکدیگر تبدیل شده است.