جهاد همبستگی ملی,
احمد مرادپور,
امدادرسانی,
بازسازی مناطق سیل زده

معاون استاندار لرستان در گفت وگو با سفیرافلاک؛

طرح "جهاد همبستگی ملی" بازسازی مناطق سیل زده را تسریع می کند

معاون امور عمرانی استاندار لرستان گفت: طرح "جهاد همبستگی ملی" یک طرح خوب است که در راستای اجرای این طرح، ساماندهی کمک های مردمی و خیرین را برای کمک به سیل زدگان تسریع می کند.