سیل,
 پلدختر,
 لرستان,
روحانی

رئیس جمهور در جمع مردم سیل‌زده پلدختر:

همه مسئولیت بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده برعهده وزیر کشور است

رئیس جمهور ایران در جمع مردم سیل‌زده معمولان و پلدختر گفت: همه مسئولیت بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده برعهده وزیر کشور است و این که می‌گویند دولت بعد از چند روز از مناطق سیل‌زده می‌رود را باور نکنید.