مسکن معلولان,
واحد مسکونی

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور:

4500 واحد مسکونی برای خانواده‌های 2 معلولی به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور گفت: 4500 واحد مسکونی دهه فجر امسال برای خانواده‌های 2 معلولی به بهره‌برداری می‌رسد.