پروژه قمرود,
وزیر نیرو,
نماینده مردم الیگودرز

با حضور وزیر نیرو؛

عملیات اجرایی آب‌رسانی به ۹۶ نقطه جمعیتی زیان‌دیده پروژه قمرود آغاز می‌شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: عملیات اجرایی برداشت آب از سامانه قمرود برای آب‌رسانی به ۹۶ نقطه جمعیتی زیان‌دیده از پروژه قمرود فردا با حضور وزیر نیرو آغاز می‌شود.