بسیج,
مسجد محوری,
لرستان

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان:

انتخاب 72 مسجد و مدرسه لرستان در طرح شهید بهنام محمدی

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: سهم لرستان در بحث مسجد محوری در طرح بهنام محمدی ۷۲ مسجد و مدرسه است.