قطعی برق,
بارش برف,
روستاهای الیگودرز

بر اثر بارش سنگین برف

برق 25 روستای شهرستان الیگودرز همچنان قطع است

بخشدار بشارت ذلقی گفت: بارش برف سبب قطعی برق روستاهای الیگودرز شد و در حال حاضر برق 25 روستا قطع است.