عصای سفید,
روشندلان,
بروجرد

به بهانه روز جهانی عصای سفید؛

رنج نابینائیان از بی توجهی ها/ روشندلانی که تلاش و همت را شرمنده خود کردند

امروز روز عصای سفید نامگذاری شده، روشندلانی که سالهاست عصای سفید جزیی از وسایلشان شده و بی توجهی به مشکلات آنها رنج اصلی نابینائیان است.