سد معشوره,
وزیر نیرو,
بهره برداری

وزیر نیرو:

جایگاه مهم سد معشوره در بخش تخصیص‌ها/آب شرب پایدار برای لرستان تامین می‌شود

وزیر نیرو گفت: در مورد تخصیص‌ها بخش سد تنگ معشوره جایگاه مهمی دارد و بدون تردید موضوع احداث مخازن مورد نیاز در استان لرستان به‌منظور تأمین آب شرب پایدار برای درازمدت و موضوع کنترل سیلاب مدنظر است.