وضعیت اقتصادی,
ملکشاهی راد,
نمایندگان مجلس,
وضعیت اقتصادی

عضومجمع نمایندگان لرستان در مجلس:

عده ای عامدانه وضعیت اقتصادی را به سمت نارضایتی مردم می برند

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور به گونه ای است که احساس می شود عده ای عامدانه تلاش می کنتد تا در میان مردم نارضایتی ایجاد شود.