حامد مظاهریان,
واحد مسکونی,
وزارت راه و شهرسازی

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می‌شود/ ۲.۶ میلیون واحد خالی داریم

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجاره واحدهای مسکونی از یک ساله به دو ساله افزایش پیدا می‌کند.