میرعمادی,
خطبه,
نمازجمعه,
آمریکا

نماینده ولی فقیه در لرستان تأکید کرد:

ضرورت مهار قدرت طلبی و فزون خواهی آمریکا در منطقه

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: آمریکا با زورگویی می‌خواهد در منطقه نقش‌آفرینی کند که باید این خطر فزون‌خواهی و قدرت‌طلبی آمریکا در منطقه مهار شود.