کارگران بروجرد,
وعده های بی عمل,
حقوق معوقه

گره مشکلات کارگران بروجرد باز نشد؛ وعده‌های بی عمل باز هم کارگران را به خیابان کشاند

جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به 8 ماه حقوق معوقه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.