بیمارستان ابن سینا دلفان,
شبکه بهداشت,
کودک بدون دست,
نوزاد بدون دست

سفیرافلاک گزارش می‌دهد؛

ماجرای تولد نوزاد بدون دست در شهرستان دلفان چه بود؟

مادر این نوزاد دو بار نزد متخصصین سونوگرافی رفته اما این پزشکان متوجه نقص کودک نشده بودند!