فتنه,
مقام معظم رهبری,
استکبار

سخنرانی تاریخی امام خامنه‌ای در 29 خرداد 88 حربه دشمن را در هم شکست/روسیاهی که برای ضد انقلاب ماند

در فتنه سال 88 در حالی که ضد انقلاب و استکبار با هم همنوا شده بودند تا به بهانه تقلب به اهداف خود برسند، روشنگری و سخنان رهبری حربه دشمن را در هم شکست.