نماینده ولی فقیه در لرستان,
میرعمادی,
خطبه های نمازجمعه

نماینده ولی فقیه در لرستان:

پیاده روی اربعین توطئه های دشمنان را خنثی کرده است

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت:یکی از طرح های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی شیعه هراسی و اختلاف افکنی بین شیعه و سنی است اما پیاده روی اربعین توطئه های دشمنان را خنثی کرده است.