انجیر,
 پلدختر,
جهاد کشاورزی لرستان

مرغوب‌ترین انجیر سیاه سفیدبخت نشد

جهنم دلالان برای میوه بهشتی/ گمنامی زودرس‌ترین انجیر دنیا

زودرس‌ترین انجیر جهان است اما همچنان در بن‌بست بسته‌بندی و فرآوری اصولی مانده است، این حکایت میوه بهشتی است که این روزها در جهنم دلالان و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی روزگار می‌گذراند.