سوم خرداد,
آزادی خرمشهر,
روز مقاومت

به بهانه سالروز عملیات غرورآفرین بیت المقدس؛

شهری که با شهادت 6هزار نفر آزاد شد/ فتح خرمشهر حماسه ماندگار

سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر روز پیروزی و مقاومت است که این پیروزی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یکی از ماندگارترین روزها است.