فرشته مرادی‌مقدم,
بانوی معلول لرستانی,
 پاراالمپیک جاکارتا,
مسابقات جاکارتا

در آستانه مسابقات پاراالمپیک جاکارتا؛

بانوی معلول لرستانی بدون مربی تمرین می کند

فرشته مرادی‌مقدم که به زودی باید برای حضور در مسابقات پاراالمپیک آسیایی جاکارتا به کشور اندونزی اعزام شود، بدون مربی و به تنهایی تمرینات خود را انجام می دهد.