سیلاب,
راه ارتباطی,
راه های روستایی,
روستاهای لرستان

قطع راه دسترسی ۲۵۰ روستا در لرستان/ عشایر در مناطق امن ساکن شوند

بارش های اخیر باعث قطع  راه دسترسی ۲۵۰  روستای استان لرستان شده است.