گرانی دارو,
بیماران خاص,
مشکلات اقتصادی

قامت‌هایی که زیربار درد خم می‌شود؛

رنج دوچندان بیماران خاص درآشفته بازار گرانی دارو/ضجه‌هایی که شنیده نمی‌شود

بیماران خاص این روزها با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و درآشفته بازار گرانی دارو رنج می‌کشند.