میراث فرهنگی لرستان,
امین قاسمی,
ثبت آثار تاریخی,
ثبت جهانی,
خرم آباد,
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری,
علی اصغر مونسان,
محمدحسن طالبیان

میراث ۱۴۰۰ ساله خاک می‌خورد؛

مصائب پایتخت پل‌های تاریخی/ راه طولانی جهانی شدن و پایی که می‌لنگد

شگفت‌انگیزترین بناها را می‌توان اینجا دید، جایی که بیش از ۱۰۰ پل تاریخی یکجا جمع شده است؛ بااین‌همه اعتبار، پایتخت پل‌های تاریخی دنیا در تب بی‌اعتباری همچنان خواب جهانی‌شدن می‌بیند.