حمل و نقل شهری,
تاکسی‌های اینترنتی

تحول در حمل و نقل نوین شهری و مخالفت شهرداری خرم‌آباد با شرکت‌های غیربومی

ظهور تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل شهری تحولی در این حوزه ایجاد کرده و در عین حال که بسیاری آن را طرحی خوب و مناسب می‌دانند، به عقیده شهرداری خرم‌آباد فعالیت شرکت‌های غیربومی در این زمینه غیرمجاز است.