فرماندار پلدختر,
هفته دولت,
طرح های عمرانی

فرماندار پلدختر:

41 طرح عمراني؛ همزمان با هفته دولت در پلدختر به بهره برداري مي رسد

فرماندار پلدختر گفت:همزمان با هفته دولت،41طرح عمرانی در شهرستان پلدختر به بهره برداری می رسد.