گردشگری روستایی,
گردشگری,
توسعه گردشگری,
روستای کندوان,
سنگ تراشان

گردشگری روستایی؛ پویایی اقتصاد محلی

در غوغای مدرن شدن ، بازگشت به زیبایی های اصیل و دست نخورده در دل طبیعت و ساکنین محلی روستاها می تواند جذابیت خاص داشته باشد تا با توسعه گردشگری جنبه اقتصادی نیز پیدا کند.