سقوط هواپیما,
جانباختگان سانحه هواپیما,
سانحه هوایی

سه لرستانی در بین حادثه دیدگان سقوط هواپیما+عکس و جزئیات

سه نفر از جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-یاسوج  لرستانی بودند.