عاشورا,
عزاداری,
عاشورا در لرستان,
محرم,
امام حسین

عاشورا در لرستان+تصاویر

لرستان در روز عاشورا غرق عزا و ماتم حضرت سیدالشهدا(ع) شد.