پیوند آسمانی,
سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)

به بهانه سالروز ازدواج امام علی(ع)و حضرت زهرا(س)؛

پیوند آسمانی امام علی(ع)و حضرت زهرا(س) الگوی جوانان/ آرزوی ازدواج آسان و تشریفاتی که سر به فلک می زند

امروز ازدواج آسان، بدون تشریفات و هزینه های سرسام آور، آرزوی بسیاری از جوانان است اما جوانان می توانند با الگو گرفتن از امام علی(ع)و حضرت زهرا(س) زندگی مشترک را آغاز کنند.