اخبار لرستان,
اخبار خرم اباد,
قلعه فلک الافلاک,
بازدید گردشگران

مدیر پایگاه قلعه فلک الافلاک خبر داد:

بازدید بیش از 30 هزار گردشگر از قلعه فلک الافلاک

مدیر پایگاه مجموعه قلعه فلک الافلاک از بازدید بیش از 30 هزار و 905 گردشگر از قلعه فلک الافلاک از ابتدای فروردین ماه تا امروز خبر داد.