بهارستان,
زیرگذر بهارستان,
تقاطع غیر همسطح,
پروژه بهارستان خرم آباد

سفیرافلاک گزارش می دهد/ وضعیت پروژه بهارستان خرم آباد پس از سه سال؛

تقاطع غیر همسطحی که گره ترافیک را کورتر کرد

پروژه بهارستان در شورای شهر دوره چهارم مصوب شد و به اجرا نرسید باید دید که در دوره پنجم شورای شهر وضعیت این پروژه چه می شود.