عکس,تصویر,کارخانه پارسیلون خرم اباد,
صید محمد بیراوندی,
رکود اقتصادی در لرستان,
ظرفیت های اقتصادی لرستان

کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با سفیرافلاک:

باید بپذیریم عمر پارسیلون تمام شد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این واقعیت را هنوز نپذیرفته ایم که تکنولوژی پارسیلون متعلق به 50 سال پیش است و باید تعطیل شود.