اقتصاد لرستان نیازمند یک "برجام استانی" است

گفت و گوی تفصیلی سفیرافلاک با رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد:

اقتصاد لرستان نیازمند یک "برجام استانی" است

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: اقتصاد لرستان نیازمند یک برجام استانی – برنامه جامع مشترک استانی- است تا بتواند به سمت توسعه یافتگی حرکت کند. 

فیلم و کلیپ