مرصاد,
عملیات مرصاد,
نقش رزمندگان لرستانی در مرصاد,
لشگر57حضرت ابوالفضل در مرصاد,
سرهنگ بازگیر

به بهانه سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد؛

منافق جایی در انقلاب اسلامی ندارد/ مرصاد، پایان عملیات های مقدس دفاع 8 ساله

عملیات غرورآفرین مرصاد که بعد از قبول قطعنامه598 در تاریخ 5 مرداد 1367 با رمز یاعلی(ع) و به فرماندهی شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز شد برای همیشه تاریخ نشان داد که منافق جایی در انقلاب اسلامی ندارد.