کنکور,
کلاس کنکور,
کلاس های آموزشی

سفیرافلاک گزارش می دهد؛

هزینه های سرسام آور کلاس های تقویتی در آموزشگاه های خصوصی

هزینه های سرسام آور کلاس های آموزشگاه های علمی در سطح شهرخرم آباد صدای والدین دانش آموزان را درآورد