آرمین راد,
هکر لرستانی,
نخبه لرستانی,
هکر کلاه سفید

هکر کلاه سفید در گفت و گو با سفیرافلاک؛

به عشق رهبرم چشمانم را روی همه تهدیدها می بندم

هکر کلاه سفید لرستانی گفت: از طرف دشمنان تهدیدهایی زیادی شده ام ولی در راه انقلاب و به عشق رهبرم روی همه تهدیدها چشم هایم را می بندم و دوست دارم تاجایی که توان داشته باشم در این عرصه کارم را ادامه دهم.