عکس,تصویر,المان های شهری,
هویت ایرانی اسلامی,
شهر خرم آباد

گزارش سفیر افلاک از ضرورت بازنگری در المان های شهر خرم آباد؛

وقتی فرهنگ ایرانی- اسلامی در المان های شهری گم می شود/ خرم آباد در تسخیر نمادهای نامتعارف

بسیاری از کارشناسان حوزه معماری و شهرسازی یکی از مهمترین ضعفهای شهر خرم آباد را وضعیت المان های موجود در این شهر دانسته و معتقدند که در طول سالیان گذشته برنامه ای مناسب برای نصب المان ها در این شهر وجود نداشته است.