عکس,تصویر,متکدیان خیابانی,
جولان,
,
حضور پررنگ,
,
در شهر,
گلایه مردم

تلنگر سفیرافلاک؛

متکدیان؛ نیازمندان واقعی یا گوش برهای حرفه ای/ خطری به نام افزایش گدایان خارجی در خرم آباد

متاسفانه حضور پررنگ متکدیان خیابانی در معابر شهری باعث گلایه مندی شدید شهروندان شده و بسیاری بر این عقیده اند که سازمان های مسئول باید وارد عمل شده و شرایط را برای جمع آوری و سامان دهی این افراد مهیا کنند.