اربعین,
زائران,
بروجرد

موکب شهید بروجردی آماده پذیرایی از ۱۰۰هزار زائر اربعین حسینی

موکب شهید بروجردی از اول آبان به مدت 10 روز از زائران اربعین حسینی که از بروجرد عبور می کنند پذیرایی می کند.