گوشت,
افزایش قیمت,
بروجرد

روند صعودی قیمت گوشت در بازار بروجرد؛ قاچاق دام عامل گرانی گوشت

قیمت گوشت همچنان روند صعودی دارد تا جایی که در برخی قصابی ها قیمت گوشت به 75 هزار تومان رسیده و قاچاق دام زنده دلیل گرانی گوشت عنوان شده است.