پارک شاپوری,
قطب گردشگری لرستان,
خرم آباد,
پل شاپوری

سفیرافلاک گزارش می دهد؛

پارک بزرگ شاپوری در انتظار تبدیل شدن به قطب گردشگری خرم آباد

مطمئنا با تکمیل پارک بزرگ شاپوری شاهد تبدیل شدن این مجموعه به یکی از قطب های جدید گردشگری خرم آباد خواهیم بود.