ربیعی,
 شهید خدمت ,
جانباختگان نفتکش

ربیعی در نشست خبری:

جانباختگان این نفتکش "شهید خدمت" محسوب می‌شوند

رئیس کمیته پیگیری حادثه نفتکش سانچی با اشاره به حادثه نفتکش سانچی گفت: این حادثه در ٥٠ سال گذشته بی سابقه بوده است.