اقتصاد مقاومتی,
شعار,
عمل

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی؛

ضرورت بستن دروازه ها به روی کالاهای وارداتی/ تپش نبض اقتصاد در گرو حمایت از تولیدات داخلی

تکیه بر ظرفیت ها گام بلند مقاوم کردن اقتصاد است اما ضروری است تا دروازه ها به روی کالاهای وارداتی که کمر تولید داخلی را خم کرده بسته شود تا دوباره شاهد تپش نبض واحدهای تولیدی باشیم.