پایین بودن کیفیت نان سنگک,
گلایه مردم,
بی توجهی مسئولان

گلایه شهروندان از پایین بودن کیفیت نان سنگک؛

وقتی آزادسازی قیمت ها باعث افزایش کیفیت نان نمی شود

متاسفانه همشهریان خرم آبادی از کیفیت نان سنگک عرضه شده در اغلب نانوایی ها گلایه مند بوده و خواستار انجام اقدامات عملی از سوی مسئولان هستند.

 

سیلاب کوهدشت,
سیلاب لرستان,
انارستان کوهدشت,
خسارات سیلاب لرستان,
استانداری لرستان,
طرهان

مروری بر رویدادهای سال 95 در شهرستان کوهدشت(2)؛

خساراتِ سیاهِ سیلاب