کتابخانه مرکزی خرم آباد,
بلاتکلیفی,
بدقولی مسئولان

گزارش سفیرافلاک از آخرین وضعیت کتابخانه مرکزی خرم آباد؛

اردیبهشت هم گذشت!/ فراموشکده ای به نام کتابخانه مرکزی خرم آباد

متأسفانه با وجود قول های متعدد مسئولان برای تکمیل فاز نخست کتابخانه مرکزی خرم آباد در اردیبهشت ماه امسال اما همچنان شاهد بلاتکلیفی این مجموعه هستیم و مسئولان دلیل اصلی عدم تحقق وعده ها را کمبود اعتبارات اعلام می کنند.