متقی نیا,
خطبه های نمازجمعه,
نسل کشی میانمار

امام جمعه موقت خرم آباد:

مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان میانمار هیچ اقدامی انجام نمی دهند

امام جمعه موقت خرم آباد گفت: مجامع بین المللی مدعی حقوق بشر نظاره گر فاجعه انسانی و نسل‌کشی مسلمانان هستند اما هیچ اقدامی انجام نمی دهند.