کنسرت,
موسیقی,
لرستان,
کنسرت بانوان

گزارشی از برگزاری کنسرت بانوان در لرستان؛

اطلاع رسانی و بلیط فروشی برای کنسرتی بدون مجوز قانونی!

طی روزهای اخیر خبری مبنی بر برگزاری کنسرت بانوان در 14 و 15 اردیبهشت ماه منتشر شد که در همان روز انتشار صدای اعتراض ها بلند شد و انتقاداتی بر این کنسرت وارد شد.