قاچاق کالا,
کالای قاچاق,
لوازم خانگی قاچاق,
واحدهای صنفی غیرمجاز,
مغازه های لوازم خانگی در تلوری,
قاچاق لوازم خانگی در تلوری

سفیرافلاک گزارش می دهد؛

بازار لوازم خانگی در انحصار کالاهای قاچاق/ "تلوری" بندر بدون گمرگ

معضل خرید و فروش کالای قاچاق در منطقه تلوری خرم آباد اقتصاد بسیاری از واحدهای صنفی مجاز را مختل کرده است.