حادثه تروریستی اهواز,
عباس گودرزی,
حادثه تروریستی

عضو مجمع نمایندگان لرستان در مجلس:

حادثه تروریستی اهواز نشانه بغض و کینه دشمنان است/ این اتفاقات در اراده ملت ایران تردیدی ایجاد نمی کند

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: این اتفاقات نه تنها در اراده ملت ایران در حرکت به سمت آرمان های انقلاب تردید ایجاد نمی کند بلکه موجب  تحکیم انقلاب و ناامیدی دشمنان می شود.