تعهدات برجام,
نماینده ولی فقیه در استان لرستان,
مقاومت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان:

کاهش تعهدات برجامی/باید در برابر اروپای متکبر محکم ایستاد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: مسئولان کاهش تعهدات برجامی را ادامه دهند و در برابر اروپای متکبر محکم بایستند.