اقتصاد مقاومتی,
صنعت ساختمان سازی در ایران,
المان های شهر خرم اباد,
مدافع حرم لرستان,
مدافع حرم خرم اباد,
المان شهدای مدافع حرم,
مسابقه طراحی المان ها

مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری لرستان در گفت وگو با سفیرافلاک:

راه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی توجه به صنعت ساختمان است/ مسابقه طراحی المان شهدای مدافع حرم برگزار می شود

کرم رضاپور گفت: بومی ترین صنعت کشور ساختمان است که بهترین طراحی ها نظارت و اجرا در صنعت ساختمان به صورت 100درصد ایرانی صورت می پذیرد؛ توجه به همین صنعت راه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.